برچسب ها - ایتالیایی
برچسب: ایتالیایی
پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۶۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی اسپانیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۸


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲


توسط شرکت ساراس؛
شرکت های ایتالیایی که از مشتریان سنتی نفت ایران به... دسکالزی مدیرعامل انی از تمایل این شرکت ایتالیایی برای از... پالایشگران ایتالیایی مناسب است ...
کد خبر: ۵۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۸۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰


پیشخوان مطبوعات:
منتخب روزنامه های بین المللی به زبان های انگلیسی ایتالیایی... فرانسه ایتالیایی ترکی و آلمانی...
کد خبر: ۵۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸