کنایه توئیتری رئیس جمهور:
تمام توانم را برای اجرای قانون اساسی به کار می‌گیرم؛ هرچند خوشایند برخی نباشد
متن مطلب منتشر شده در صفحه توئیتر حسن روحانی  را در زیر می‌خوانید:

رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.