سیف: حقوق و دستمزدهای غیرمتعارف باید اصلاح شود
 رئیس کل بانک مرکزی درباره اصلاح حقوق ومزایای مدیران تاکید کرد: میزان حقوق و دستمزد باید از منطق هایی تبعیت کند و آنهایی که غیرمعمول و غیرمتعارف هستند باید اصلاح شود.
ولی الله سیف روز یکشنبه در حاشیه آیین رونمایی از اوراق رهنی مسکن در جمع خبرنگاران، درباره ادامه تغییر مدیران بانکی گفت: فکر نمی کنم که تغییر دیگری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک هاست و حقوق مدیران را مجمع عمومی بانک تعیین می کند که خوشبختانه اقدامات خوبی را انجام داده اند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره مقاومت بانک ها در مقابل کاهش نرخ تسهیلات، گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد که در ابتدای اجرای طرح های جدید، ناهماهنگی های رخ می دهد اما به تدریج هماهنگی ایجاد می شود.
سیف تذکر داد: هر بانکی که ضرر می کند باید خود را تعدیل کند؛ یک بانک نمی تواند به دلیل بافت ناسالم مالی، ایراداتش را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
وی با بیان اینکه بانک ها از طرح جدید پیشتیانی می کنند، اضافه کرد: بانک ها سقف 15 درصد نرخ سود را قبول کرده بودند که شورای پول و اعتبار آن را تصویب کرد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: جهت گیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که میزان نرخ سود و تسهیلات به دامنه تورم کاهش یابد.