همزمان با افزایش تحویل به مشتریان آسیایی؛
رکوردی جدید در انتظار صادرات نفت ایران/ اروپا مقصد 600 هزار بشکه
براساس این گزارش، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه ژوئن 2016 با 100 هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به رقم 2.31 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
در این میان، پیش بینی می شود صادرات نفت ایران به اروپا از 530 هزار بشکه در روز در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) به 580 هزار بشکه در روز در ماه ژوئن افزایش یابد. 
همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، مجموع صادرات روزانه نفت ایران به بازار آسیا با 45 هزار بشکه افزایش نسبی به ماه قبل، به میانگین 1.62 میلیون بشکه خواهد رسید.
برآورد بارگیری محموله های نفت ایران در ماه ژوئن نشان می دهد، در این ماه، 610 هزار بشکه به چین، 406 هزار بشکه به هند، 323 هزار بشکه به کره جنوبی، 290 هزار بشکه به ژاپن، 580 هزار بشکه به اروپا و100 هزار بشکه نیز به سایر مقاصد صادر خواهد شد.
به نظر برخی کارشناسان صادرات نفت خام ایران با 100 هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل، به 2.31 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن خواهد رسید که بالاترین میزان در چهار سال و نیم گذشته است.
افزایش صادرات نفت ایران به بازارهای آسیا در حالی است که کارشناسان از تثبیت صادرات نفت مهم ترین رقیب ایران در این بازار یعنی عربستان خبر می دهند. بر این اساس انتظار می رود صادرات نفت عربستان به بازار آسیا در ماه ژوئیه بدون تغییر نسبت به ماه ژوئن حفظ شود.