رابطه کمک های خارجی و رای در مجامع بین المللی
بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل قطعنامه هایی هستند که روسای جمهور کشورهای کوچک آفریقایی چیز زیادی درباره آن نمی دانند و توجه چندانی به آن ندارند. قطعنامه ۷۰.۲۳۰ را در نظر بگیرید که پیش از کریسمس به تصویب رسید . سازمان ملل برگزاری یک نشست در زمینه فناوری فضایی در آفریقای جنوبی را تصویب کرد و همین طور برگزاری یک کارگاه آموزشی در خصوص فناوری فضایی در کاستاریکا. این نشست نیز به راحتی تصویب شد.

ولی چه چیزی قاطعانه تر از محکومیت کره شمالی به خاطر نقض حقوق بشر است؟ تصمیم گیری درباره اینکه آیا رای مثبت داده شود یا منفی، باید آسان به نظر برسد. کره شمالی یکی از بدترین اوضاع حقوق بشر را دارد. ولی هنوز ۱۹ کشور علیه قطعنامه کره شمالی رای می دهند که در بین این کشورها زیمبابوه، بروندی و الجزایر هستند. ۴۸ کشور دیگر نیز رای ممتنع داده اند که در بین آنها کنیا، موزامبیک و اتیوپی هستند. شاید یک دلیل، چین باشد که خواستار انتقاد از کره شمالی نیست و به کشورهایی که با پکن موافق باشند، لبخند می زند.

"اید دیتا" پروژه ای که در کالج ویلیام و ماری در ویرجینیا مستقر است، پایگاه اطلاعاتی بزرگی درباره کمک های رسمی کشورها دارد. آمارهای این موسسه نشان می دهد که چین به کشورهایی که همراه با آن در سازمان ملل رای می دهند، کمک های مالی اعطا کرده است. این یک رابطه ساده نیست. چین به کشورهای فقیر کمک های مالی بیشتری اعطا کرده است. اید دیتا تحمین می زند که اگر کشورهای آفریقایی ۱۰ درصد بیشتر همراه با چین رای بدهند، آنها ۸۶ درصد کمک های رسمی چین را به طور متوسط دریافت می کنند. به عنوان مثال اگر رواندا در ۹۳ درصد موارد همراه با چین رای می داد، میزان کمک های دریافتی از چین شاید ۲۸۹ درصد افزایش می یافت.

سیاست خارجی که بر مبنای منافع خودخواهانه باشد، باید به سایر کشورهای کمک کننده غیر از چین نیز نگاهی داشته باشد. کنگره آمریکا گزارشی را از وزارت خارجه دریافت کرده که نشان می دهد کدام کشورها همراه با آمریکا رای داده اند. بسیاری از دانشگاهیان مدعی هستند که به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد آمریکا هم با پرداخت کمک، اقدام به خرید رای در سازمان ملل می کند. اگر چنین باشد، رهبران آفریقایی باید دانشمند آمار استخدام کنند تا منافع حاصل از رای دادن خود را حداکثر افزایش دهند. بروندی، گابن و جمهوری دموکراتیک کنگو تقریبا نیمی از آراء خود را که آمریکا آنها را کلیدی می دانسته از دست داده اند.