تحقیقات چندین ساله ارتباط سرطان و گوشی موبایل را ثابت کرد
پژوهشگران برنامه ملی سم شناسی که بودجه ان توسط دولت آمریکا تامین می شود، پس از مطالعه تاثیر تشعشعات رادیویی بر موجودات زنده تاکید کردند موارد نادر ظاهر شدن غدد سرطانی در مغز و بافت های عصبی قلب موش ها مشاهده شده که بیشتر در بین موش ها ماده بوده است.

به گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"در گزارش پنج شنبه شب پژوهشگران گفته می شود:" با توجه به رواج گسترده وسایل موبایل در جهان در بین همه گروه های سنی حتی افزایش ناچیز موارد بیماریها به خاطر تاثیر گذاری تشعشعات رادیویی می تواند پیامد های گسترده ای برای سلامتی بشریت داشته باشد".