بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در دو سال آینده
به گزارش «نیوزنو»، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به دلیل کاهش تقاضا با تورم نزولی و احتمالا دستمزد ناکافی و افزایش بیکاری روبرو شود.

در همین حال پیش‌بینی می‌شود، بیکاری در منطقه یورو افزایش یابد این در حالی است که قاره سبز از کاهش جهانی قیمت انرژی نتوانست استفاده کند.

بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲ درصد و سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۲ خواهد بود. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۶.۵ درصد و ۶.۲ درصد برآورد می شود.

رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری میلادی و آینده به ترتیب ۸ دهم درصد و ۶ دهم درصد انتظار می رود. رشد اقتصادی آلمان برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۱.۳ درصد و ۱.۷ درصد پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی و آینده به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲ درصد برآورد شده است. همچنین رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۱.۲ درصد و ۱.۵ درصد انتظار می رود.

پیش بینی از رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی و آینده ۷.۴ درصد و ۷.۳ درصد است و برای کانادا رشد اقتصادی ۱.۴ درصد و ۲.۲ درصد برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی برآورد شده است.