یک مقام مسئول بانک مرکزی:
نرخ سود بانکی دیگر دستوری کاهش نمی‌یابد
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه اقداماتي که انجام مي شود موثر خواهد بود و بانک‌ها نيز همكاري خواهند كرد، گفت: کاهش نرخ سود بين بانکي دريافت و پرداخت بين بانک‌ها و موسسه هاي مالي را شامل مي شود، اين نرخ در حال حاضر به حدود ۲۰ درصد رسيده است که مدت‌ها پيش تا ۲۸ درصد هم بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: خود بانک مرکزي هم تلاش مي کند فضاي اقتصادي براي کاهش نرخ سود بانکي فراهم شود که به نفع بانک‌ها ، مردم و بخش‌هاي توليدي خواهد بود.

وی از رويکرد بانک مرکزي براي تقويت فعاليت‌هاي قرض الحسنه خبر داد و گفت:‌ در اين بخش بايد مردم هم با ما همکاري کنند تا منابعي براي پرداخت اين تسهيلات فراهم شود.

اکرمی با بيان اينکه ۹۰ درصد منابع بانک‌ها از سپرده هاي مردمي است، افزود:‌ متاسفانه ۱۴ تا ۱۵ درصد منابع بانک‌ها جزو مطالبات معوق است که قدرت وام دهي آنها را کاهش مي دهد و سررسيد شدن اوراق مشارکت و همچنين بدهي ها انباشته شده بانک‌ها در اين روند موثر است.

مديرکل اقتصادي بانک مرکزي تاكيد كرد: دولت يازدهم با انضباط پولي و مديريت رشد نقدينگي در كنار  کنترل نرخ تورم تلاش مي کند فضاي خوبي براي رونق توليد و خروج غير تورمي از رکود اقتصاد ايران ايجاد شود.