مرکز آمار ایران:
صادرات و واردات گاز طبیعی
صادرات و واردات گاز طبیعی

{$sepehr_chart_1813}

{$sepehr_chart_1814}