دکتر اکبر کمیجانی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ویسکانسین آمریکا دریافت کرده است، مسئولیت‌های بسیار در ایران داشته است. در حال حاضر وی در سمت قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران مشغول به کار است. 

تحصیلات

دکتری اقتصاد (تخصص: اقتصاد پولی، اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل)؛ دانشگاه ویسکانسین – میلواکی (آمریکا)، 1984

کارشناسی ارشد اقتصاد (تخصص: اقتصاد پولی)؛ دانشگاه ویسکانسین – میلواکی (آمریکا)؛ 1979
کارشناسی تعاون؛ دانشگاه تهران

سوابق کاری

  • عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، از آبان 1391
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، ازخرداد1377 تا آبان 1386
  • معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد، ازآبان 1386
  • عضو شورای بررسی‌های اقتصادی ریاست جمهوری ایران، (آیت ا... هاشمی رفسنجانی)، 76-1374
  • مشاور اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376-1369
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1377-1374
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، از1374
  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، ازآبان 1386