سال تولد: 1907
تابعیت :بریتانیا
استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان  در زمان دریافت جایزه نوبل
سال وفات: 1995
دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 1977 به پاس پیشگامی در تئوری تجارت بین الملل و تحرک سرمایه های بین المللی
تالیفات:
  • مقدمه ای بر تحلیل اقتصاد و سیاست
  • تراز پرداخت ها
  • تجارت و رفاه
  • تورم و رکود
  • نظریه سیاست اقتصادی بین المللی
  • مبانی تجزیه و تحلیل و سیاست های اقتصادی
  • هندسه تجارت بین الملل
  • نظریه اتحادیه های گمرکی
  • نظریه کلاسیک جدید
  • کارایی ، برابری و مالکیت
مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و در سال 1928 از دانشگاه کمبریج مدرک کارشناسی خود را  گرفت. او در سال 1930 به تدریس در کالج هرتفورد پرداخت. تا سال 1937 به عنوان استاد اقتصاد در این دانشگاه مشغول به کار بود. او در سال 1938 مشاغل دانشگاهی را رها کرد تا به کار در جامعه ملل ژنو بپردازد. مید  در سال 1940 به بریتانیا بازگشت و به عنوان رییس بخش اقتصاد کابینه بریتانیا مشغول به کار شد و با همکاری ریچارد استون حساب های ملی بریتانیا را بر اساس مدل کینز تنظیم کرد. مید در سال 1947 مجددا به کار دانشگاهی بازگشت و به عنوان استاد بازرگانی در مدرسه عالی اقتصاد لندن به تدریس مشغول شد. جیمز مید در سال 1977 جایزه نوبل اقتصاد را همراه با برتیل اوهلین دریافت کرد. اختصاص جایزه نوبل به او به دلیل آثار او در تجارت بین الملل انتشار یافته است و از زمان انتشار آ ن در سال1951 جزمنابع اصلی اقتصاد بین الملل به حساب می آید. مید در سال 1957 استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج شد و مدت 10 سال در این شغل باقی ماند. مید در طول عمر خود درجات علمی و افتخارات زیادی از جمله ریاست بخش Fانجمن پیشرفت علم در بریتانیا (1957) ، عضویت افتخاری انجمن اقتصاددانان آمریکا (1962) رییس انجمن سلطنتی اقتصاد بریتانیا (1964-1966) دریافت نموده است. مید معتقد است که علم اقتصاد به ابزارهایفکری خوبی مجهز است که می تواند تقریبا به هر مجموعه ای از اهداف سیاست ها برسد. مید در کتاب «ترازپرداختها» که در واقع جداول نظریه سیاست اقتصاد بین الملل است، رابطه میان موازنه داخلی و خارجی یک کشور را در چارچوب تعادل عمومی و با استفاده از تاثیر قیمت ها که در اقتصاد قبل از کینز متداول بود و با تاثیر درآمد که در اقتصاد کینز معرفی شده نشان می دهد. کتاب تورم – رکود که در سال 1983 با همکاری دی. واینر و جی.ماجیووسکی نوشته شد، شامل تجزیه و تحلیل مید در خصوص علل و روش های درمان بیماری اقتصاهای صنعتی  است.  جیمز مید در سال 1995 در سن 88 سالگی درگذشت.